Flag California Triple Crown
 
Flag
Skip Navigation Links.
ALTO VELO CTC Club History Stats
Sorted by Year
YearW
I
N
N
E
R
S
P
O
T
E
N
T
I
A
L

W
I
N
N
E
R
N
U
M
B
E
R

O
F

D
O
U
B
L
E
N
U
M
B
E
R

O
F

V
O
L
U
N
T
E
R
S
G
O
L
D

W
I
N
N
E
R
S
S
T
A
G
E

R
A
C
E
F
I
R
S
T

T
I
M
E
20180120000
20170120000
20160000000
20151241001
20140110000
20130110000
20120550000
20111350000
201027140001
20091570001
200827110001
200736170001
2006510230024
200535210001
200468250011
200346180004
20022260002
200144140004
20002260002
19990110
Totals367718310323
EMail California Triple Crown