Flag California Triple Crown
 
Flag
Skip Navigation Links.
DIABLO CYCLISTS CTC Club History Stats
Sorted by Year
YearW
I
N
N
E
R
S
P
O
T
E
N
T
I
A
L

W
I
N
N
E
R
N
U
M
B
E
R

O
F

D
O
U
B
L
E
N
U
M
B
E
R

O
F

V
O
L
U
N
T
E
R
S
G
O
L
D

W
I
N
N
E
R
S
S
T
A
G
E

R
A
C
E
F
I
R
S
T

T
I
M
E
20180111000
20170002000
20160004000
201534154231
201444124002
20131145000
20121384000
201139204100
201057205102
200957294211
200858276210
2007510363110
200679423241
2005713432124
2004411241001
200324141000
200266231011
200157261111
200078390025
199958292
199844162
199725111
199655165
Totals8613445555131629
EMail California Triple Crown