Flag California Triple Crown
 
Flag
Skip Navigation Links.
STOCKTON BICYCLE CLUB CTC Club History Stats
Sorted by Year
YearW
I
N
N
E
R
S
P
O
T
E
N
T
I
A
L

W
I
N
N
E
R
N
U
M
B
E
R

O
F

D
O
U
B
L
E
N
U
M
B
E
R

O
F

V
O
L
U
N
T
E
R
S
G
O
L
D

W
I
N
N
E
R
S
S
T
A
G
E

R
A
C
E
F
I
R
S
T

T
I
M
E
201845173101
201744163101
201656214202
20151362000
201423122200
201323132200
201245242201
201124192200
201055232200
200945242200
200845192200
200755222201
200645192212
200545130001
200446260002
20031240001
20010110000
19991131
19981131
Totals57742853022114
EMail California Triple Crown