Flag California Triple Crown
 
Flag
Skip Navigation Links.
QUACK CYCLISTS CTC Club History Stats
Sorted by Year
YearW
I
N
N
E
R
S
P
O
T
E
N
T
I
A
L

W
I
N
N
E
R
N
U
M
B
E
R

O
F

D
O
U
B
L
E
N
U
M
B
E
R

O
F

V
O
L
U
N
T
E
R
S
G
O
L
D

W
I
N
N
E
R
S
S
T
A
G
E

R
A
C
E
F
I
R
S
T

T
I
M
E
2018461812100
2017592913300
2016693218300
20155133715300
201413176322710
201310135120400
20129154818302
20119155321310
201017218218801
200915188716960
200816187818902
2007161690161015
200612146112711
200511136212704
2004910459202
200347273001
200278282001
20011113472102
200099471133
199968272
199846202
199736172
19961130
19951171
Totals2032661059248811331
EMail California Triple Crown