Flag California Triple Crown
 
Flag
Skip Navigation Links.
FOOTHILL CYCLE CLUB CTC Club History Stats
Sorted by Year
YearW
I
N
N
E
R
S
P
O
T
E
N
T
I
A
L

W
I
N
N
E
R
N
U
M
B
E
R

O
F

D
O
U
B
L
E
N
U
M
B
E
R

O
F

V
O
L
U
N
T
E
R
S
G
O
L
D

W
I
N
N
E
R
S
S
T
A
G
E

R
A
C
E
F
I
R
S
T

T
I
M
E
20180001000
20170001000
20160001000
20150001000
20140001000
20130001000
20120001000
20110110000
20100111000
20090232000
20082291100
200722111100
200635192201
200524172200
200422142200
200322150010
20021270000
20010110000
19980350
199733150
19962280
19952260
19942281
19932272
19920110
19910110
19900110
Totals254115018814
EMail California Triple Crown