Flag California Triple Crown
 
Flag
Skip Navigation Links.
EAGLE CYCLING CLUB CTC Club History Stats
Sorted by Year
YearW
I
N
N
E
R
S
P
O
T
E
N
T
I
A
L

W
I
N
N
E
R
N
U
M
B
E
R

O
F

D
O
U
B
L
E
N
U
M
B
E
R

O
F

V
O
L
U
N
T
E
R
S
G
O
L
D

W
I
N
N
E
R
S
S
T
A
G
E

R
A
C
E
F
I
R
S
T

T
I
M
E
20150110000
20140110000
20131130000
20101140001
20090110000
20071130000
20060220000
20050120000
20041240001
20030110000
20020110000
20010110000
20000110000
19990110
19981131
19971131
19960110
Totals619330004
EMail California Triple Crown