Flag California Triple Crown
 
Flag
Skip Navigation Links.
DOCKRIDERS BIKE CLUB CTC Club History Stats
Sorted by Year
YearW
I
N
N
E
R
S
P
O
T
E
N
T
I
A
L

W
I
N
N
E
R
N
U
M
B
E
R

O
F

D
O
U
B
L
E
N
U
M
B
E
R

O
F

V
O
L
U
N
T
E
R
S
G
O
L
D

W
I
N
N
E
R
S
S
T
A
G
E

R
A
C
E
F
I
R
S
T

T
I
M
E
20160110000
20150111000
20142390001
20130110000
20121152101
20090110000
200755210004
20061131001
20050000000
20021130000
20010110000
20001240001
19990110
19960120
19951131
Totals1221564109
EMail California Triple Crown