Flag California Triple Crown
 
Flag
Skip Navigation Links.
SUB5 CYCLING CTC Club History Stats
Sorted by Year
YearW
I
N
N
E
R
S
P
O
T
E
N
T
I
A
L

W
I
N
N
E
R
N
U
M
B
E
R

O
F

D
O
U
B
L
E
N
U
M
B
E
R

O
F

V
O
L
U
N
T
E
R
S
G
O
L
D

W
I
N
N
E
R
S
S
T
A
G
E

R
A
C
E
F
I
R
S
T

T
I
M
E
201823111100
201723110000
201623132210
201534141101
20142271001
20132260001
201212161110
201111141100
20101181100
200911101101
20080110000
20050000000
Totals17231119824
EMail California Triple Crown