Flag California Triple Crown
 
Flag
Skip Navigation Links.
FIL-AM TRI CLUB CTC Club History Stats
Sorted by Year
YearW
I
N
N
E
R
S
P
O
T
E
N
T
I
A
L

W
I
N
N
E
R
N
U
M
B
E
R

O
F

D
O
U
B
L
E
N
U
M
B
E
R

O
F

V
O
L
U
N
T
E
R
S
G
O
L
D

W
I
N
N
E
R
S
S
T
A
G
E

R
A
C
E
F
I
R
S
T

T
I
M
E
20180121000
201723103100
2016710318207
201527142001
2014610265204
20132282101
20121132000
20112281001
20101250001
20091161101
20050000000
Totals2439113257016
EMail California Triple Crown