Flag California Triple Crown
 
Flag
Skip Navigation Links.
CYCLEFOLSOM CTC Club History Stats
Sorted by Year
YearW
I
N
N
E
R
S
P
O
T
E
N
T
I
A
L

W
I
N
N
E
R
N
U
M
B
E
R

O
F

D
O
U
B
L
E
N
U
M
B
E
R

O
F

V
O
L
U
N
T
E
R
S
G
O
L
D

W
I
N
N
E
R
S
S
T
A
G
E

R
A
C
E
F
I
R
S
T

T
I
M
E
201827143102
201749222202
201637150000
201537172022
2014610324203
201349264201
201245195301
201155183103
201045181112
20091581001
20080240000
20071470010
20061160000
20051140001
20011130001
Totals40782132512419
EMail California Triple Crown