Flag California Triple Crown
 
Flag
Skip Navigation Links.
SAN DIEGO RANDONNEURS CTC Club History Stats
Sorted by Year
YearW
I
N
N
E
R
S
P
O
T
E
N
T
I
A
L

W
I
N
N
E
R
N
U
M
B
E
R

O
F

D
O
U
B
L
E
N
U
M
B
E
R

O
F

V
O
L
U
N
T
E
R
S
G
O
L
D

W
I
N
N
E
R
S
S
T
A
G
E

R
A
C
E
F
I
R
S
T

T
I
M
E
20170000000
20151130001
20140330000
20131460000
201233111101
201123100001
20101240000
20091130000
20080221000
20071130001
20061250001
20050000000
20042270002
Totals1324572107
EMail California Triple Crown