Flag California Triple Crown
 
Flag
Skip Navigation Links.
TRI CITY TRIATHLON CTC Club History Stats
Sorted by Year
YearW
I
N
N
E
R
S
P
O
T
E
N
T
I
A
L

W
I
N
N
E
R
N
U
M
B
E
R

O
F

D
O
U
B
L
E
N
U
M
B
E
R

O
F

V
O
L
U
N
T
E
R
S
G
O
L
D

W
I
N
N
E
R
S
S
T
A
G
E

R
A
C
E
F
I
R
S
T

T
I
M
E
20110000000
20102291100
20091240000
20081370000
20071130001
20061260001
20050120000
20042270001
20030220000
20023390002
20010120000
20001130000
19991150
19981130
19971131
19960110
Totals1524661106
EMail California Triple Crown