Flag California Triple Crown
 
Flag
Skip Navigation Links.
SCOR CYCLING CLUB CTC Club History Stats
Sorted by Year
YearW
I
N
N
E
R
S
P
O
T
E
N
T
I
A
L

W
I
N
N
E
R
N
U
M
B
E
R

O
F

D
O
U
B
L
E
N
U
M
B
E
R

O
F

V
O
L
U
N
T
E
R
S
G
O
L
D

W
I
N
N
E
R
S
S
T
A
G
E

R
A
C
E
F
I
R
S
T

T
I
M
E
20150001000
20141261101
20130111000
20120111000
20110111000
20101131001
20050000000
20001130001
19991131
19980220
199745220
199655162
19953393
19940220
Totals1625696109
EMail California Triple Crown