Flag California Triple Crown
 
Flag
Skip Navigation Links.
RANCHOS CYCLING CLUB CTC Club History Stats
Sorted by Year
YearW
I
N
N
E
R
S
P
O
T
E
N
T
I
A
L

W
I
N
N
E
R
N
U
M
B
E
R

O
F

D
O
U
B
L
E
N
U
M
B
E
R

O
F

V
O
L
U
N
T
E
R
S
G
O
L
D

W
I
N
N
E
R
S
S
T
A
G
E

R
A
C
E
F
I
R
S
T

T
I
M
E
20170110000
20160110000
20151140000
20141140000
20131130000
20120120000
20110110000
20100120000
20080220000
20071150001
20060110000
20051280000
20041140001
20030110000
20020110000
19971131
19960120
19950110
19940120
Totals721480003
EMail California Triple Crown