2013 California Triple Crown Winners Sorted by Volunteers California Triple Crown 2013 Finishers
ALL Volunteers Male Volunteers Female Volunteers
Name C
R
D
V
S
J
T
S
V
S
M
H
H
M
D
M
C
C
D
A
V
H
B
B
D
E
S
T
F
T
T
G
T
A
A
C
M
T
W
M
K
V
B
L
S
V
A
D
V
F
D
W
#
V
O
L
#
R
I
D
D
E
N
G
E
N
D
E
R

A
G
E

Primary Club

ATIQUE, NABEEL                             Y                

1

5

M

43

CHANNEL ISLANDS

BOTT, LINDA       Y     Y               Y               Y

4

13

F

56

CHANNEL ISLANDS

FAULKNER, BILL                             Y                

1

0

M

CHANNEL ISLANDS

JONES, GREG                                             Y

1

2

M

52

CHANNEL ISLANDS

JONES, LISA                                             Y

1

0

F

56

CHANNEL ISLANDS

MULLINS, BRUCE                             Y                

1

0

M

57

CHANNEL ISLANDS

MULLINS, JEFFREY  Photo             Y                       Y   Y    

3

13

M

33

CHANNEL ISLANDS

NAGAOKA, FOSTER       Y                     Y               Y

3

10

M

55

CHANNEL ISLANDS

Total Volunteers 8

2

2

5

1

1

4

15

43

 

50.2